Art / digital arts / free stuff / iran / Latest Culture News / Media / News

A Call From Iran for Video-art

گالری ایست دی ماه امسال میزبان پروژه “وقتی از ویدئو آرت حرف می زنیم از چه حرف می زنیم” خواهد بود.علاقه مندان به شرکت در این پروژه می توانند آثار خود  را از تاریخ تا ۳۰ آذرماه برای ما ارسال نمایید.
 
“وقتی از ویدئو آرت حرف می زنیم از چه حرف می زنیم”
کیوریتورها: محمد شیروانی و امیر راد
زمان ۱۷ دی ماه ۱۳۹۱ تا ۲۹ دی ماه ۱۳۹۱
Curators: Amir Rad & Mohammad Shirvani
Deadline: Thursday, 20 Dec 2012 
Exhibition: 6- 18 Jan 2012
Advertisements